Learn more about Nobex Partners

הזירה הצבאית - בניין הכוח והיחסים הבינ"ל לקראת מלחמה עם פרופ' מוטי גולני
האם ניתן לקיים מלחמה "אלגנטית", כקביעתו של בר-לב? מה היה מקומן של המעצמות לקראת המלחמה ובמהלכה? כיצד ההתפתחות הכלכלית בין מלחמת סיני לששת הימים סייעה למדינה? התכנית משודרת בימי ראשון בשעה 20:30 עורכת ראשית: טלי ליפקין-שחק מפיקים: אביגיל קוש, בועז אפרת ונעמי שלו מנהלת תוכן: מאיה להט-קרמן


גלצ: מה שקורה עכשיו
http://glz.co.il
Download the station's app: