Learn more about Nobex Partners

הזירה הצבאית - היום שאחרי הניצחון עם פרופ' מוטי גולני
האם היה מי שחשב על השלכות המלחמה מיד לאחריה? מה הייתה עמדתה של הציונות הדתית לאחר המלחמה? על אילו שטחים היה מעדיף בן-גוריון לוותר למען השלום? התכנית משודרת בימי חמישי בשעה 20:30 עורכת ראשית: טלי ליפקין-שחק מפיקים: אביגיל קוש, בועז אפרת ונעמי שלו מנהלת תוכן: מאיה להט-קרמן


גלצ: מה שקורה עכשיו
http://glz.co.il
Download the station's app: