Learn more about Nobex Partners

הזירה הצבאית - המהלכים הצבאיים בשלוש החזיתות עם פרופ' מוטי גולני
כיצד משחקי המעצמות פעלו לטובתה של ישראל במלחמה? מדוע אמר דיין "מי צריך את כל הוותיקן הזה"? כיצד הפוליטיקה המקומית בגולן השפיעה על מהלכי הקרב? התכנית משודרת בימי רביעי בשעה 20:30 עורכת ראשית: טלי ליפקין-שחק מפיקים: אביגיל קוש, בועז אפרת ונעמי שלו מנהלת תוכן: מאיה להט-קרמן


גלצ: מה שקורה עכשיו
http://glz.co.il
Download the station's app: