Learn more about Nobex Partners

שיחות בשישי- נילי לייבוביץ

ד"ר לייה נאור תרפיסטית ומטפלת בטבע...הטבע יכול לשמש ככלי טיפולי ובעיקר כלי להכרת עצמנו על התפרקות כשלב חיוני בהתפתחות ... מיכל ברנע אסטרוג כתבה ספר עדין ורגיש ומיוחד - נדידה היא חוקרת פסיכואנליזה ובודהיזם ומתמחה באקומי


ארץ הגולן: שידורי מרחב ההזדמנויות
https://www.golanradio.com/

להאזנה, הורידו את האפליקציה