Learn more about Nobex Partners

ניצוצות של תודעה עם יהודית פרנקל - תכנית מס' 46

בתוכנית הזו אירחתי את אלינור אלדר שהיא יועצת, מלווה ומדריכת הורים גרושים ובתהליכי פרידה. דיברנו על הורות במצבי פרידה, על הקשיים ועל האפשרויות שקיימות לשמור על הקשר למרות הפירוק המשפחתי. דיברנו על מלחמה בחוץ ומלחמה פנימית, על מה הילדים זקוקים במצבים כאלה. ואיך בעזרת תודעה גבוהה ניתן לחצות את כל הקשיים.


רדיו טק: הרדיו של הטכנודע בחדרה
https://radio.streamgates.net/stream/technoda